De gevaren van CBD voor jongeren en de voordelen

Posted on , by Damien

Sinds enkele jaren horen we in Frankrijk en in de rest van de wereld steeds meer over “light cannabis”. Deze term wordt gebruikt voor een product dat cannabidiol (CBD) bevat. Het verwijst naar de veel gestigmatiseerde plant cannabis (hennep). Als gevolg hiervan is deze cannabis nog steeds zeer vaak het onderwerp van controverse vanwege verwarring. Het woord “cannabis” verwijst immers bijna systematisch naar wiet, gras, marihuana, ganja en andere termen voor deze bekende drug!

Het op de markt brengen van CBD-producten (

hennepolie

hars, CBD e liquids…) lijkt een mogelijkheid te zijn voor sommigen:

 • iets dat illegaal zou moeten zijn
 • omdat het gevaarlijk is
 • omdat het van een plant komt die volgens de Franse wet bedwelmend is.

CBD is in feite een verbinding in hennep. Maar het was niet deze molecule die ertoe leidde dat cannabis op de lijst van verdovende middelen kwam. Helaas, overtuigingen zijn hardnekkig! En als gevolg daarvan zijn CBD-producten nog lang in het nieuws.mogelijke woede.

Hoe is het echt: Zijn er gevaren verbonden aan het gebruik van CBD?

Een kleine rondleiding door de cannabinoïden CBD en THC

Een plant als cannabis bevat veel actieve bestanddelen:

 • cannabinoïden,
 • terpenen
 • en flavonoïden.

Tot de bekendste en meest geconcentreerde cannabinoïden behoren THC (tetrahydrocannabinol) en
CBD
(cannabidiol).

THC werkt direct in op

cannabinoïde receptoren

van ons lichaam. Daardoor wordt hun normale functioneren verstoord. CBD daarentegen verstoort het endocannabinoïde systeem niet. Het zou het zelfs stimuleren! Het zijn dus de schadelijke psychotrope effecten van THC die cannabis hebben gedemoniseerd. Industriële hennep (textiel en bouw) heeft inderdaad nooit tot een controverse geleid. Maar het is ook cannabis. Het is allemaal een kwestie van variëteiten en dus van genetische samenstelling. Nou, zo is het ook met CBD!

Om legaal te zijn, moeten CBD-producten die op de markt worden aangetroffen, afkomstig zijn van henneprassen die zijn toegelaten bij het decreet van 22 augustus 1990 (1). De belangrijkste specificiteit van deze rassen is :

 • een THC-gehalte van minder dan 0,2%.

Gezien hun residuele niveaus van de psychotrope stof (THC)(THC), leidt de consumptie ervan niet tot een high of euforisch effect.

Meningen en getuigenissen over CBD

In november 2017 heeft een WHO-rapport, uitgevoerd na een vergadering van deskundigen over drugsverslaving, de gezondheidssituatie van CBD verduidelijkt:

 • Hoewel deze molecule momenteel niet als een drug kan worden beschouwd (studies aan de gang), is zij niet verslavend en niet schadelijk voor de gezondheid (2).

Op basis van dit verslag en van de vele getuigenissen van consumenten van CBD-producten (oliën, vloeistoffen voor elektronische sigaretten, zaden, bloemen, balsems, enz.) levert deze uit cannabis geëxtraheerde stof geen enkel gevaar op.

Bijwerkingen en gevaren van CBD

Zoals het gezegde luidt, “de uitzondering bewijst de regel”. Sommige wetenschappelijke studies en zeldzame getuigenissen onthullen inderdaad min of meer belangrijke bijwerkingen van CBD:

– Hoewel de voordelen van CBD zeer uiteenlopend zijn naargelang de meningen (anti-pijn, ontspanning van lichaam en geest, …), zijn de vermindering van angst en slapeloosheid de belangrijkste deugden die telkens weer naar voren komen in de getuigenissen van de consumenten. De spierontspanning die CBD biedt, kan er soms toe leiden dat iemand licht slaperig wordt, waardoor hij zich niet meer kan concentreren. Hoewel dit effect niet aanwezig lijkt te zijn bij CBD-gebruikers, is het niet raadzaam CBD te consumeren vlak voordat men een activiteit onderneemt die concentratie vereist, zoals autorijden, om het risico op ongelukken te vermijden.

Medisch advies en CBD

Het Nationaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANSM) publiceert in januari 2019 een informatiepunt over het gebruik van CBD bij de behandeling van epilepsie:

 • “Hoewel het interessant kan zijn voor de behandeling van sommige ernstige vormen van epilepsie, heeft CBD psychoactieve effecten, kan het mogelijk toxisch zijn voor de lever en zal het waarschijnlijk de niveaus in het lichaam van bepaalde geneesmiddelen, met name anti-epileptica, met het risico dat hun toxiciteit toeneemt. ” (3)

Wetenschappelijk onderzoek dat in april 2019 is gepubliceerd in het tijdschrift “Molecule” ondersteunt dit punt van informatie. Grote doses CBD worden toegediend aan muizen om de mogelijke toxiciteit ervan te testen. Een overdosis CBD bij dieren laat aanzienlijke leverschade zien (4), die bij sommige proefpersonen tot de dood kan leiden.

CBD is niet verslavend. Het is niet nodig de aanbevolen optimale dosis te verhogen. Inderdaad, er zal niets bijkomen! Een overdosis CBD die levertoxiciteit bij mensen veroorzaakt, is daarom onwaarschijnlijk.

CBD vertoont als zuiver molecuul geen toxiciteit. Het kan echter een wisselwerking hebben met reeds bestaande geneesmiddelen. Dus pas op voor zelfmedicatie! Deze praktijk kan soms schadelijk zijn voor de gezondheid.

Voordat u een CBD-product als therapeutische behandeling neemt, kunt u het beste uw arts van tevoren inlichten.

Contra-indicaties van CBD

CBD heeft hypotensieve eigenschappen. Daarom moet de consumptie ervan worden vermeden door mensen met een lage bloeddruk.

Wegens gebrek aan ervaring en uitgebreide studies over de ontwikkeling van de foetus bij aanwezigheid van cannabidiol in het lichaam, wordt zwangere vrouwen afgeraden CBD-producten te gebruiken. En dit, ongeacht hun vorm (balsem, hennepzaad, cannabisolie, …).

Om voor de hand liggende redenen is de verkoop van CBD-producten in gespecialiseerde winkels aan minderjarigen verboden. Alleen dokters kunnen dat, sinds begin december 2018, een behandeling voorschrijven zoals

Epidyolex

. Het gebruik van geneesmiddelen op basis van CBD, zoals Epidyolex, is door de ANSM (ATU: Autorisations Temporaires d’Utilisation) namelijk op tijdelijke en nominatieve basis toegestaan bij bepaalde ernstige vormen van epilepsie bij kinderen.

Gewichtsverlies als gevaar van CBD?

Sommige bijwerkingen worden soms vermeld onder de getuigenissen van gebruikers:

 • misselijkheid,
 • tijdelijke gevoelloosheid,
 • diarree,
 • prikkelbaarheid
 • en veranderingen in eetlust

Hoewel deze opmerkingen niet onbelangrijk zijn, is het belangrijk te bedenken dat CBD paradoxaal genoeg vaak wordt gebruikt om deze ongemakken te bestrijden. Nogmaals, sommige uitzonderingen bewijzen de regel!

De voordelen van CBD

Ok! Deze lijst met potentiële gevaren van CBD kan eng zijn! Men moet echter met alle criteria rekening houden alvorens “wolf te roepen”!

Bij de meeste van de genoemde aandoeningen zijn de dosis CBD die wordt ingenomen (laag, optimaal, overdosis), de kwaliteit van de CBD-producten en het soort consumptie (roken, inhaleren, vaping, …) zeer invloedrijke factoren:

 • Op dezelfde manier als te veel chocolade walgelijk is, kan het innemen van te veel CBD mogelijk leiden tot slaperigheid of misselijkheid.
 • Een CBD-product van slechte kwaliteit, wat het ook mag zijn (hennepolie, cannabisbloemen, zaden, CBD-hars, …), waarvan de oorsprong en het productieproces onbekend zijn, kan gevaarlijk zijn. Maar de boosdoeners zijn de chemicaliën (bestrijdingsmiddelen, CBD-booster, oplosmiddelen, …) die mogelijk aanwezig zijn, niet de CBD. Het is zeer belangrijk bij de aankoop van CBD-producten dat de winkel traceerbaarheidsinformatie kan verstrekken (van de gebruikte cannabisvariëteit tot het eindproduct). Bij twijfel, sla het over! Naast gezondheidsproblemen zou u een verdovend product kunnen kopen (THC-gehalte van meer dan 0,2%) en vogelvrij verklaard worden.
 • Voor rokers veroorzaakt de consumptie van cannabisbloemen of -hars in een sigaret dezelfde vasculaire, respiratoire en carcinogene risico’s als tabak (verbrandingsverschijnsel). Inhalatie, verdamping, vaping, inslikken en toepassing via de huid zijn de voorkeursmethoden voor absorptie. Profiteer optimaal van de voordelen van CBD, zonder uw gezondheid op het spel te zetten. Het is niet slecht, toch?

In Frankrijk, net als in veel andere Europese landen, is de consumptie van CBD-producten sterk in opkomst. Tot slot, als we de meeste meningen tellen over de bijwerkingen van dit gebruik, is het meest voorkomende antwoord, dat er geen zijn! CBD is niet-psychotroop en verandert de bewustzijnstoestand niet. Het is ook niet verslavend of afhankelijkheid. Ten slotte is de toxiciteit niet bewezen.

Om te besluiten…

CBD is op dit moment geen geneesmiddel. Maar het is ook geen medicijn! Er zijn echter talrijke studies uitgevoerd om de voordelen ervan aan te tonen. In feite zou Frankrijk begin 2021 moeten beginnen met gecontroleerde tests op patiënten met cannabis als therapeutische behandeling. Het is duidelijk dat CBD nog een lange weg te gaan heeft.

FAQ : De gevaren van CBD

La molécule de CBD en tant que telle n'est pas mauvaise pour les poumons.

Si certains rapprochements sont parfois hâtivement émis, c'est à cause du type de consommation de certains utilisateurs de CBD.

Rappelons le : le CBD vient du chanvre et le chanvre peut se fumer! C'est bien ce mode de consommation qui pose problème. Comme pour le tabac, fumer du CBD peut entraîner des problèmes pulmonaires (entre autres) à cause de la fumée inhalée.

C'est la combustion du CBD qui est mauvaise pour la santé et non le CBD!

Le cannabidiol (CBD) est particulièrement connu pour ses effets relaxants menant au bien être. Ne serait-ce que pour cette qualité, on peut affirmer que le CBD est bon pour la santé.

De plus, la détente que procure le CBD est essentiellement due à son effet :

 • analgésique
 • anxiolytique
 • anti-nauséeux
 • anti-inflammatoire

Autant d'effets qui confirment les bienfaits du CBD pour la santé. Pour autant, fumer du CBD pose un problème dans la balance bénéfices/risque quant à la santé. Cependant, ce problème vient du mode de consommation (fumer) et non du CBD en tant que tel.

Contrairement au THC, le CBD n’a pas véritablement d’affinités avec les récepteurs endocannabinoïdes de notre système endocannabinoïde (SEC). Il ne se fixe pas sur eux mais a une action sur une enzyme bien spécifique appelée FAAH (fatty acid amid hydrolase). C’est elle qui régule la concentration de l’anandamide en la dégradant.

En présence de CBD, la FAAH est gênée dans sa fonction. Il en résulte une augmentation significative de la concentration d’anandamide d'où l'effet relaxant ressenti par le consommateur. 

Les nombreuses propriétés du CBD permettent de soulager efficacement le quotidien de ses consommateurs. Si dans la majeure partie des cas le CBD est consommé pour se relaxer, il peut également accompagner certains patients dans leur pathologie :

 • soulage certaines douleurs articulaires (arthrose, arthrite, ..) et musculaires (fibromyalgie, ..)
 • diminue le stress, anxiété, angoisse (dépression, burn-out, insomnies ..)
 • réduit les nausées (chimiothérapie, mal du transport,..)
 • régule l'appétit (cancer, troubles alimentaires, ..)
 • sert de leurre à l'addiction au cannabis, etc...

Malgré toutes ces vertus, le CBD n'est pas un médicament, il ne soigne pas! 

 

Le CBD ne possède peu ou pas d'effets secondaires. Il n'appartient pas à la liste des substances stupéfiantes toxiques. Cependant, dans de rares cas, des effets temporaires bénins peuvent apparaître après une consommation de CBD. Parmi ceux là, on note le plus souvent une sécheresse buccale, des troubles digestifs et une somnolence. 

Afin d'éviter des risques inutiles liés à la détente que le CBD confère et en cas de doutes, il est alors déconseillé de consommer du CBD avant de conduire. De la même façon que pour n'importe quel produit, il est important d'acheter des produits au CBD de bonne qualité pour minimiser les risques liés aux composants douteux et potentiellement nocifs pour la santé.

Des études scientifiques démontrent que le CBD diminuerait : 

 • le rythme cardiaque
 • la pression artérielle
 • l'inflammation

Cette molécule favorise la circulation sanguine à la manière d'un vasodilatateur.

A moins de contre indications médicales spécifiques, le CBD n'est potentiellement pas dangereux pour le cœur.

En France, il n'existe aucun statut particulier pour vendre du CBD légal dans un magasin. A ce titre, les pharmacies peuvent en toute légalité vendre des produits contenant du CBD tant que ces derniers restent dans la catégorie des compléments alimentaires. Toutefois, mis à part quelques parapharmacies, les produits au CBD se font encore rares dans les pharmacies françaises.

 

Referenties :

 1. Besluit van 22 augustus 1990 ter uitvoering van artikel R. 5132-86 van de code de la santé publique (wetboek Volksgezondheid) voor cannabis: https: //www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000351447/2020-10-09/
 2. Rapport van het WHO-comité, november 2017: https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
 3. ANSM epilepsie en CBD briefing van 11 januari 2019: https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Epilepsie-l-ANSM-alerte-sur-les-dangers-lies-a-l-utilisation-de-produits-contenant-du-cannabidiol-vendus-notamment-sur-Internet-Point-d-information
 4. Hepatotoxiciteit van een cannabidiolrijk cannabisextract in het muismodel door Laura E. Ewing 1,2, Charles M. Skinner 1,3, Charles M. Quick 4, Stefanie Kennon-McGill 1, Mitchell R. McGill 1,2,3, Larry A. Walker 5,6, Mahmoud A. ElSohly 5,6,7, Bill J. Gurley 3,8 en Igor Koturbash 1,3, Studie gepubliceerd in het tijdschrift Molecule, april 2019: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/9/1694/htm