Site-eigenaar:

  • ILYS
  • SIRET 819 027 467 00037
  • Kapitaal 6000 Euro
  • 128 Rue de la Boetie 75008 Parijs
  • 0186766991
  • Publicatie directeur: ILYS

Gastheer van de site:

  • OVH
  • SIRET : 424 761 419 00045
  • KAPITAAL 10 174 560 euro
  • Kellermannstraat 59100 Roubaix

Gebruiksvoorwaarden:

De site toegankelijk via de volgende url: bistrotcbd.com wordt beheerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door het bedrijf ILYS worden gewijzigd. Ilys kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de dienst.

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt periodiek bijgewerkt. Alle gedownloade inhoud is op eigen risico en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan www.bistrotcbd.com (BISTROTCBD) niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die wordt geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van de download. De foto's zijn contractueel. De hypertekstlinks die als onderdeel van deze website zijn opgezet naar andere bronnen op het internetnetwerk kunnen niet de verantwoordelijkheid van www.bistrotcbd.com (BISTROTCBD)

Intellectueel eigendom:

De teksten en afbeeldingen van de bistrocbd.com site vallen onder het auteursrecht en mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden gereproduceerd, gedistribueerd of gewijzigd. Elke reproductie die niet is toegestaan door de persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van deze elementen, vormt een inbreuk die strafbaar is gesteld. De overtreder wordt blootgesteld aan civiele en strafrechtelijke sancties en in het bijzonder aan de sancties waarin het Wetboek van intellectuele eigendom voorziet.

Persoonsgegevens:

Over het algemeen kunt u onze site op internet bezoeken zonder uw identiteit bekend te maken en persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. We kunnen u echter soms om informatie vragen om een match vast te stellen of een sollicitatie voor een functie in te dienen. Deze informatie zal op geen enkele wijze buiten deze specifieke omstandigheden worden gebruikt.

Cookies:

Alle cookies die op onze site worden gebruikt, worden gebruikt voor analyse en begrip van het gebruik van de site. Het doel van deze analyses is om het navigatiecomfort op de website te verbeteren. Alle verzamelde informatie- en analyserapporten worden verstrekt door de Google Analytics-app. Het gebruik van de bezoeker zal aanleiding geven tot een overeenkomst die het gebruik van de Google Analytics cookie toestaat die het mogelijk maakt om gebruikersgedrag te analyseren.

Deze informatie zal op geen enkele wijze buiten deze specifieke omstandigheden worden gebruikt.