Właściciel strony:

  • ILYS
  • SIRET 819 027 467 00037
  • Kapitał 6000 Euro
  • 128 Rue de la Boetie 75008 Paryż
  • 0186766991
  • Publikacja reżysera: ILYS

Gospodarz strony:

  • OVH
  • SIRET : 424 761 419 00045
  • KAPITAŁ 10 174 560 Euro
  • 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix

Warunki korzystania:

Strona dostępna pod następującym adresem URL: bistrotcbd.com jest obsługiwana zgodnie z francuskim ustawodawstwem. Korzystanie z tej strony podlega niniejszym warunkom. Korzystając z witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki i zaakceptowałeś je. Mogą one zostać zmienione w dowolnym momencie i bez powiadomienia przez firmę ILYS. Ilys nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z usługi.

Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a strona jest okresowo aktualizowana. Wszelkie pobierane treści są pobierane na własne ryzyko użytkownika i na jego wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym www.bistrotcbd.com (BISTROTCBD) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez komputer użytkownika lub utratę danych wynikającą z pobierania. Zdjęcia są umowne. Linki hipertekstowe skonfigurowane w ramach tej strony internetowej do innych zasobów w sieci internetowej nie mogą angażować się w odpowiedzialność www.bistrotcbd.com (BISTROTCBD)

Własność intelektualna:

Teksty i grafiki bistrocbd.com stronie podlegają prawom autorskim i mogą być powielane, rozpowszechniane lub modyfikowane tylko pod pewnymi warunkami. Każde powielanie nieupoważnione przez osobę odpowiedzialną za publikację tych elementów stanowi naruszenie zagrożone sankcjami karnymi. Sprawca narażony jest na sankcje cywilne i karne, a w szczególności na kary przewidziane w Kodeksie własności intelektualnej.

Dane osobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzić naszą stronę w Internecie bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych o sobie. Czasami jednak możemy poprosić Cię o informacje w celu ustalenia dopasowania lub złożenia wniosku o stanowisko. Informacje te w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane poza tymi szczególnymi okolicznościami.

Pliki cookie:

Wszystkie pliki cookie używane na naszej stronie są wykorzystywane do analizy i zrozumienia korzystania z witryny. Celem tych analiz jest poprawa komfortu nawigacji na stronie internetowej. Wszystkie zebrane informacje i raporty analityczne są dostarczane przez aplikację Google Analytics. Korzystanie z odwiedzającego będzie podstawą do zawarcia umowy zezwalającej na korzystanie z pliku cookie Google Analytics, który umożliwia analizę zachowań użytkowników.

Informacje te w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane poza tymi szczególnymi okolicznościami.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications