Wszystkie pliki cookie używane na naszej stronie są wykorzystywane do analizy i zrozumienia korzystania z witryny. Celem tych analiz jest poprawa komfortu nawigacji na stronie internetowej. Wszystkie zebrane informacje i raporty analityczne są dostarczane przez aplikację Google Analytics. Korzystanie z odwiedzającego będzie podstawą do zawarcia umowy zezwalającej na korzystanie z pliku cookie Google Analytics, który umożliwia analizę zachowań użytkowników.

Informacje te w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane poza tymi szczególnymi okolicznościami.

Warunki korzystania:

Strona dostępna pod następującym adresem URL: www.bistrotcbd.com jest obsługiwana zgodnie ze szwajcarskim ustawodawstwem. Korzystanie z tej strony podlega niniejszym warunkom. Korzystając z witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś niniejsze warunki i zaakceptowałeś je. Mogą one zostać zmienione w dowolnym momencie i bez powiadomienia przez firmę cbd innov Francji. Firma cbd innov Francji nie może być w żaden sposób pociągniętą do odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z usługi.

Własność intelektualna:

Teksty i grafiki www.bistrotcbd.com stronie podlegają prawom autorskim i mogą być powielane, rozpowszechniane lub modyfikowane tylko pod pewnymi warunkami. Każde powielanie nieupoważnione przez osobę odpowiedzialną za publikację tych elementów stanowi naruszenie zagrożone sankcjami karnymi.

Dane osobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, możesz odwiedzić naszą stronę w Internecie bez konieczności ujawniania swojej tożsamości i podawania danych osobowych o sobie. Jednak przy składaniu zamówienia będziesz musiał podać dane kontaktowe i adresowe, aby móc się zidentyfikować i, jeśli to konieczne, dostarczyć do Ciebie.

Pliki cookie:

Wszystkie pliki cookie używane na naszej stronie są wykorzystywane do analizy i zrozumienia korzystania z witryny. Celem tych analiz jest poprawa komfortu nawigacji na stronie internetowej. Wszystkie zebrane informacje i raporty analityczne są dostarczane przez aplikację Google Analytics. Korzystanie z odwiedzającego będzie podstawą do zawarcia umowy zezwalającej na korzystanie z pliku cookie Google Analytics, który umożliwia analizę zachowań użytkowników.

Informacje te w żaden sposób nie mogą być wykorzystywane poza tymi szczególnymi okolicznościami.

Powered by ProofFactor - Social Proof Notifications